מלגת מעורבות חברתית

מלגת מעורבות חברתית

שנה"ל תשפ"א